Speldags

TV-Spel & Mycket Mer är en podcast utav Andreas Axén Folkow som tar upp ämnen kring TV-spel – med fokus på Nintendo.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *