Nyfika

Nyfika är en fristående samtalspodd som drivs av en grupp vänner på svenska i Finland. Nyfika försöker fylla ett tomrum i debatten på svenska i Finland och arbetar för att människor som har olika åsikter ska kunna mötas och samtala på ett respektfullt sätt. Rätten att tänka, tro på och uttrycka sig är – eller åtminstone borde vara – en grundrättighet för varje finländare, men samtalsklimatet håller på att försämras. Med podden vill vi bidra till att försöka få ett mer positivt samtalsklimat. Inget är tabu, men alla samtal förs på ett respektfullt sätt där strävan är att förstå den andras tankar och ståndpunkter och samtidigt få uttrycka sina egna. Nya avsnitt släpps varannan onsdag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *