Terms of Service

Terms of Service

Som Kreatör på Pladdercentralen, tillåts du länka en (1) podcast per konto, om inte annat har angetts. Podcasten ska följa nedan nämnda riktlinjer. Ifall flera podcasts länkas, eller ifall en länkad podcast inte motsvarar mottagen information, tas både podcast och konto bort.

Innehåll med ändamål att skada eller kränka en annan kreatör eller
uppmana till våld eller hets mot folkgrupp eller Pladdercentralen
som system, är ej tillåtet och kommer resultera i en omedelbar portning från Pladdercentralen.

Länkade podcasts till Pladdercentralen bör ej bryta mot någon av
följande:
1. Hets mot folkgrupp eller uppmaning till våld
2. Kränkande ämnen, eller hets mot minoriteter som kunde
härledas till illegal aktivitet, är ej tillåtet.
3. Diskussioner vars syfte är att skada en annan kreatörs eller persons integritet är ej tillåtet och kommerresultera i portning.